loadxer0.php?projekt_id=30 loadxer.php?slika_id=364 loadxer.php?slika_id=365 loadxer.php?slika_id=366 loadxer.php?slika_id=367 loadxer.php?slika_id=369 loadxer.php?slika_id=410 loadxer.php?slika_id=411 loadxer.php?slika_id=368 loadxer.php?slika_id=370
Stambena zgrada Tehnopaneli
Zagreb/2005
  stanovanje   
Stambena zgrada Tehnopaneli

Godina: 2005
Program: stanovanje
Izvođač:

Passage gradnja


Lokacija: Zagreb
GBP: 18662m2
Stambena zgrada Tehnopaneli

Autor: URBANE TEHNIKE
Autorski tim:
Vanjski suradnici:

KONSTRUKCIJA - DOBRI PROJEKTI d.o.o.
sucevic@dobri-projekti.hr

FIZIKA ZGRADE - Mateo Biluš, dia
mateo.bilus@arhitekt.hr

ELEKTROINSTALACIJE - ELEKTROPLAN
elektroplan@zg.htnet.hr

GEOMEHANIKA - PRIZMA d.o.o.
prizma@prizma.hr

STROJARSTVO - CITARA d.o.o.
citara@citara.hr

SPRINKLER - ALING d.o.o.
aling@aling.hr

GEODEZIJA - MJERNIK d.o.o.
ante.kutija@zg.t-com.hr

PROJEKT DIZALA - LIFT MODUS
rok.pietri@liftmodus.hr


VODA I ODVODNJA - PROJEKTNI BIRO-GRIJANJE
pbg@zg.t-com.hr

POŽAR/ZAŠTITA NA RADU - FLAMIT d.o.o.
zeljko.muzevic@zg.htnet.hr

SIGMA BLOKOVI - PRODING d.o.o.
proding1@zg.htnet.hr

SKLONIŠTE DAMIN d.o.o.
damin@email.t-com.hr

HORTIKULTURA - HORTIC DIZAJN d.o.o.
hortic.dizajn@hi.htnet.hr

IZOLACIJSKI ELEMENTI BETOMAX d.o.o.

ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME - CONEX d.o.o.
ingrid@conex.hr