loadxer0.php?projekt_id=50
Zagreb/2006
  urbanizam stanovanje   

Godina: 2006
Program: urbanizam stanovanje
Lokacija: Zagreb

Suradnici: Zdravko KRASIĆ, dipl.ing.arh. Hrvoje BAKRAN, dipl.ing.arh. Dražen PLEVKO, dipl.ing.arh. Šejla ČELHASIĆ, dipl.ing.arh. Jana DABAC, dipl.ing.arh. Ivana URODA, dipl.ing.arh. Iva ČULJAK, dipl.ing.arh.
Vanjski suradnici: