loadxer0.php?projekt_id=44 loadxer.php?slika_id=144 loadxer.php?slika_id=260 loadxer.php?slika_id=259 loadxer.php?slika_id=258 loadxer.php?slika_id=257 loadxer.php?slika_id=256 loadxer.php?slika_id=255 loadxer.php?slika_id=254 loadxer.php?slika_id=253 loadxer.php?slika_id=335
Zagreb/2007
  trgovina poslovno   

Godina: 2007
Program: trgovina poslovno
Investitor:

HGspot d.d.


Lokacija: Zagreb
Adresa:
GBP: 12224m2
Veličina parcele: 3468m2

Autor:
Suradnici: Vera Ružić dia, Ljiljana Gaši dia
Vanjski suradnici:

 

Dobri projekti d.o.o.- statika

Termoinženjering - projektiranje - strojarstvo

Projektni Biro Grijanje doo - vodovod i odvodnja

AR projekt d.o.o. - fizika zgrade

Končar ugostiteljska oprema d.o.o.  - tehnološki projekt kuhinje

Lift modus d.o.o. - projekt dizala

Mrazek d.o.o. - elektične instalacije

Flamit d.o.o. - zaštita od požara i zaštita na radu

 Geotehnički studio d.o.o. -  geomehanika i zaštita građevinske jame