loadxer0.php?projekt_id=24 loadxer.php?slika_id=343 loadxer.php?slika_id=342 loadxer.php?slika_id=336 loadxer.php?slika_id=340 loadxer.php?slika_id=339 loadxer.php?slika_id=338 loadxer.php?slika_id=344 loadxer.php?slika_id=69 loadxer.php?slika_id=68 loadxer.php?slika_id=67 loadxer.php?slika_id=66
Stambena zgrada - Nova Galerija
Zagreb/2005
  stanovanje trgovina   
Stambena zgrada - Nova Galerija

Godina: 2005
Projekt: 2006
Početak/Završetak gradnje: 2006/2008
Program: stanovanje trgovina
Investitor:

Pro-grad d.o.o.


Izvođač:

Passage gradnja d.o.o.


Lokacija: Zagreb
Adresa:
GBP: 33135m2
Veličina parcele: m2
Stambena zgrada - Nova Galerija

Autor:
Autorski tim:
Suradnici: Miroslav Županić građ.teh, Marko Krolo dia
Vanjski suradnici:

Dobri projekti d.o.o.- statika

Elektroprojekt d.o.o. - elektične instalacije

Citara d.o.o. - strojarske instalacije

Projektni Biro Grijanje doo - vodovod i odvodnja

BIT ARH d.o.o. - fizika zgrade

Lift modus d.o.o. - projekt dizala

Flamit d.o.o. - zaštita od požara i zaštita na radu

Prizma d.o.o. - geomehanika i zaštita građevinske jame