loadxer0.php?projekt_id=38 loadxer.php?slika_id=104 loadxer.php?slika_id=105 loadxer.php?slika_id=106 loadxer.php?slika_id=107 loadxer.php?slika_id=108 loadxer.php?slika_id=109 loadxer.php?slika_id=110
Savski Park
Zagreb/2007
  urbanizam stanovanje   
Savski Park

Godina: 2007
Program: urbanizam stanovanje
Lokacija: Zagreb
Savski Park

Autor: URBANE TEHNIKE & CRTKANO
Suradnici: Matija Androić dia, Iva Čuljak-Cukerić dia, Jerko Ćorluka dia, Jana Dabac dia, Maja Dražina dia
Vanjski suradnici: