loadxer0.php?projekt_id=69 loadxer.php?slika_id=301 loadxer.php?slika_id=302 loadxer.php?slika_id=303 loadxer.php?slika_id=304 loadxer.php?slika_id=305 loadxer.php?slika_id=306 loadxer.php?slika_id=307 loadxer.php?slika_id=308 loadxer.php?slika_id=311 loadxer.php?slika_id=309 loadxer.php?slika_id=310
/2009
  stanovanje turizam   

Godina: 2009
Program: stanovanje turizam
Lokacija:
GBP: 326m2

Autor: Hrvoje Bakran dia
Autorski tim:
Vanjski suradnici:

Dobri projekti d.o.o. - konstrukcija

ARprojekt d.o.o. - fizika zgrade