loadxer0.php?projekt_id=73 loadxer.php?slika_id=372 loadxer.php?slika_id=373 loadxer.php?slika_id=374 loadxer.php?slika_id=377 loadxer.php?slika_id=380 loadxer.php?slika_id=383 loadxer.php?slika_id=409 loadxer.php?slika_id=376 loadxer.php?slika_id=385 loadxer.php?slika_id=384
Hrvatska/2009
  obrazovanje   

Godina: 2009
Program: obrazovanje
Status:
Investitor:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo


Lokacija: Hrvatska
GBP: 1300m2

Autor: URBANE TEHNIKE doo
Autorski tim:
Suradnici: Tatjana Liktar dia, Natalie Maras - student, hortikultura - Mislav Deželić ,kraj arh,
Vanjski suradnici:

FIZIKA ZGRADE  - AR Projekt d.o.o., Silvija Zormanić, dia
INSTALACIJE / OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
Hoval d.o.o., Hrvoje Serdar, ing.
3D VIZUALIZACIJA - Freya d.o.o.