loadxer0.php?projekt_id=9 loadxer.php?slika_id=297 loadxer.php?slika_id=334 loadxer.php?slika_id=35 loadxer.php?slika_id=34 loadxer.php?slika_id=33 loadxer.php?slika_id=296 loadxer.php?slika_id=295 loadxer.php?slika_id=37 loadxer.php?slika_id=36 loadxer.php?slika_id=32
Agencija za plovne putove
Vukovar/2010
  javno sport   
Agencija za plovne putove

Godina: 2010
Program: javno sport
Investitor:

Grad Vukovar

Agencija za vodne putove


Lokacija: Vukovar
Adresa:
GBP: 1963m2
Veličina parcele: 2507m2
Agencija za plovne putove

Autor:
Suradnici: Vera Ružić dia, Marko Krolo dia
Vanjski suradnici:

Dobri projekti d.o.o. - statika

Projekting ViK d.o.o. - voda i odvodnja

Elag d.o.o. - strojarstvo

AR projekt d.o.o. - fizika zgrade

Končar ugostiteljska oprema d.o.o.  - tehnološki projekt kuhinje

Lift modus d.o.o. - projekt dizala