Naziv
Godina Program Veličina   Status Lokacija
2012 
stanovanje poslovno
 
  
 
Zagreb
2012 
stanovanje 
 
  
 
Zagreb
2011 
stanovanje urbanizam
 
  
studija 
2010 
stanovanje 
 
  
 
2010 
stanovanje poslovno
 
  
 
Zagreb
2009 
stanovanje turizam
 
  
u tijeku 
2008 
stanovanje poslovno
 
  
projekt 
Zagreb
2008 
stanovanje poslovno
 
  
 
Zagreb
2007 
stanovanje 
 
  
studija 
Rijeka
2006 
stanovanje poslovno
 
  
u tijeku 
Zagreb
2006 
stanovanje 
 
  
u tijeku 
Zagreb
2006 
stanovanje 
 
  
u tijeku 
Zagreb
2006 
stanovanje 
 
  
u tijeku 
Zagreb
2006 
stanovanje 
 
  
u izgradnji 
Zagreb
2005 
stanovanje 
 
  
studija 
Zagreb
2005 
stanovanje trgovina
 
  
u izgradnji 
Zagreb
2005 
stanovanje 
 
  
u izgradnji 
Zagreb
2005 
stanovanje 
 
  
u izgradnji 
Zagreb
2003 
stanovanje 
 
  
realizirano 
Zagreb
1998 
stanovanje 
 
  
 
Vukovar