Naziv
Godina Program Veličina   Status Lokacija
2008 
trgovina 
 
  
 
Pula
2007 
trgovina poslovno
 
  
u tijeku 
Zagreb
2003 
trgovina poslovno
 
  
realizirano 
Zagreb