Naziv
Godina Program Veličina   Status Lokacija
2011 
javno 
 
  
 
Hong Kong
2003 
trgovina poslovno
 
  
realizirano 
Zagreb
2007 
trgovina poslovno
 
  
u tijeku 
Zagreba   b   c   d   g   h   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   x   z