Naziv
Godina Program Veličina   Status Lokacija
2010 
stanovanje 
 
  
 
2011 
javno urbanizam
 
  
 
2011 
poslovno trgovina
 
  
realizirano 
2011 
poslovno 
 
  
 
2011 
stanovanje urbanizam
 
  
studija 
2010 
urbanizam sport
 
  
studija 
Biograd
2011 
javno 
 
  
 
Hong Kong
2009 
obrazovanje 
 
  
 
Hrvatska
2007 
urbanizam 
 
  
 
Legrad
2009 
stanovanje turizam
 
  
u tijeku 
2012 
urbanizam krajobrazna arhitektura
 
  
 
Podgora
2008 
trgovina 
 
  
 
Pula
2007 
stanovanje 
 
  
studija 
Rijeka
2007 
urbanizam stanovanje
 
  
plan 
Sesvete - Sesvetska Selnica
2006 
urbanizam stanovanje
 
  
 
Sesvetski Kraljevec
1996 
urbanizam javno
 
  
 
Split
2008 
javno urbanizam
 
  
 
Velika gorica
2010 
javno sport
 
  
realizirano 
Vukovar
1998 
stanovanje 
 
  
 
Vukovar
2006 
javno turizam
 
  
programska studija 
Zadar
2009 
urbanizam 
 
  
 
Zadar
2007 
turizam 
 
  
 
Zagreb
2007 
urbanizam stanovanje
 
  
 
Zagreb
2007 
urbanizam stanovanje
 
  
studija 
Zagreb
2005 
stanovanje 
 
  
studija 
Zagreb
2003 
javno obrazovanje
 
  
programska studija 
Zagreb
2006 
stanovanje poslovno
 
  
u tijeku 
Zagreb
2005 
stanovanje trgovina
 
  
u izgradnji 
Zagreb
2006 
stanovanje 
 
  
u tijeku 
Zagreb
2007 
urbanizam stanovanje
 
  
plan 
Zagreb
2005 
stanovanje 
 
  
u izgradnji 
Zagreb
2006 
stanovanje 
 
  
u tijeku 
Zagreb
2004 
javno sport
 
  
 
Zagreb
2005 
stanovanje 
 
  
u izgradnji 
Zagreb
2003 
stanovanje 
 
  
realizirano 
Zagreb
2006 
stanovanje 
 
  
u tijeku 
Zagreb
1997 
urbanizam trgovina
 
  
studija 
Zagreb
2003 
trgovina poslovno
 
  
realizirano 
Zagreb
2006 
urbanizam stanovanje
 
  
 
Zagreb
2007 
urbanizam stanovanje
 
  
 
Zagreb
2006 
urbanizam poslovno
 
  
plan 
Zagreb
2007 
trgovina poslovno
 
  
u tijeku 
Zagreb
2007 
javno poslovno
 
  
projekt 
Zagreb
2006 
stanovanje 
 
  
u izgradnji 
Zagreb
2006 
urbanizam stanovanje
 
  
plan 
Zagreb
2007 
urbanizam stanovanje
 
  
plan 
Zagreb
2007 
poslovno 
 
  
studija 
Zagreb
2008 
poslovno 
 
  
 
Zagreb
1997 
obrazovanje 
 
  
 
Zagreb
1997 
urbanizam javno
 
  
 
Zagreb
1997 
urbanizam javno
 
  
 
Zagreb
2005 
javno sport
 
  
projekt 
Zagreb
2008 
sport turizam
 
  
u izgradnji 
Zagreb
2008 
poslovno 
 
  
 
Zagreb
2008 
stanovanje poslovno
 
  
 
Zagreb
2008 
stanovanje poslovno
 
  
projekt 
Zagreb
2009 
krajobrazna arhitektura 
 
  
projekt 
Zagreb
2009 
poslovno 
 
  
 
Zagreb
2011 
poslovno trgovina
 
  
 
Zagreb
2011 
obrazovanje 
 
  
 
Zagreb
2012 
stanovanje poslovno
 
  
 
Zagreb
2010 
javno 
 
  
realizirano 
Zagreb
2010 
stanovanje poslovno
 
  
 
Zagreb
2011 
poslovno javno
 
  
 
Zagreb
2012 
stanovanje 
 
  
 
Zagreb1996    1997    1998    2003    2004    2005    2006    2007    2008