Naziv
Godina Program Veličina   Status Lokacija
1997 
urbanizam javno
 
  
 
Zagreb
1997 
urbanizam javno
 
  
 
Zagreb
1997 
urbanizam trgovina
 
  
studija 
Zagreb
1997 
obrazovanje 
 
  
 
Zagreb1996    1997    1998    2003    2004    2005    2006    2007    2008