Naziv
Godina Program Veličina   Status Lokacija
2007 
urbanizam stanovanje
 
  
 
Zagreb
2007 
urbanizam stanovanje
 
  
studija 
Zagreb
2007 
urbanizam stanovanje
 
  
plan 
Zagreb
2007 
urbanizam stanovanje
 
  
 
Zagreb
2007 
urbanizam stanovanje
 
  
plan 
Sesvete - Sesvetska Selnica
2007 
urbanizam 
 
  
 
Legrad
2007 
urbanizam stanovanje
 
  
plan 
Zagreb
2007 
stanovanje 
 
  
studija 
Rijeka
2007 
poslovno 
 
  
studija 
Zagreb
2007 
trgovina poslovno
 
  
u tijeku 
Zagreb
2007 
turizam 
 
  
 
Zagreb
2007 
javno poslovno
 
  
projekt 
Zagreb1996    1997    1998    2003    2004    2005    2006    2007    2008